YourAnalysis.com Your Analysis

הסבר כללי

אתה צריך אנרגיה כדי לעשות את התחרות. אתה מקבל אנרגיה משומנים, חלבונים ופחמימות.
אתה מתחיל עם כמות מסוימת של אנרגיה מאוחסנת, ואז במהלך התחרות גופך מנצל את האנרגיה המאוכסנת.
אם אתה עושה פעילות ארוכה (כמה שעות) האנרגיה המאוכסנת בגופך לא תספיק ואתה יכול "להיתקל בקיר".
אז במהלך התחרות אתה צורך מזון ומשקאות המכילים פחמימות במאמץ לספק לגופך מלאי נוסף של קלוריות.
זה כמו משחק: אתה מתחיל עם כמה קלוריות. לאחר מכן במהלך התחרות שלך הגוף משתמש/שורף קלוריות בזמן שאתה מנסה לאכול ולשתות יותר קלוריות במאמץ לספק לגופך עוד קלוריות ולמנוע גירעון.
אתר זה תוכנן כדי לסייע לך לתכנן את אסטרטגית התזונה שלך.

העובדות

אם אתה אוכל טוב ביום לפני התחרות גופך ממיר את האוכל שלך לגליקוגן ומאכסן כמות של בין 1600 ל 2400 קלוריות בכבד ובשרירים.
הגורמים הבאים משפיעים על כמות הקלוריות שהגוף יכול לאחסן:
 • ככל שאתה בכושר גופני יותר טוב גופך יכול לאכסן יותר
 • ככל שאחוזי השומן גוף שלך יותר נמוכים גופך יכול לאכסן יותר
 • ככל שמשקל גופך גבוה יותר גופך יכול לאכסן יותר
הנה מאמר סביר בנושא אכסון קלוריות

אז יש לך בסביבות 1600-2400 קלוריות ראשוניות לפני תחילת התחרות.
בזמן התחרות הגוף צורך אנרגיה מהשומן, ומפחמימות שאאתה אוכל ושותה ומהקלוריות המאוכסנות.
כמות הקלוריות שגופך צורך, ומתוכן אחוז הקלוריות שמפחמימות, קשורים לעצימות פעילותך.
ככל שהפעילות יותר עצימה, הגוף משתמש ביותר אנרגיה/קלוריות.
כמו כן, ככל שאתה שוקל יותר גופך צורך יותר קלוריות .
חלק מהקלוריות שהגוף מנצל מקורו בשומן וחלק אחר מגיע מפחמימות. היחס בין הקלוריות מפחמימות לקלוריות משומן, שגופך משתמש, גדל ככל שהעצימות גוברת.
המדד לעצימות הוא הדופק לב שלך מיוצג כאחוזים מהדופק המירבי שלך.

דוגמה: אדם מסוים שרץ בדופק של כ- 65% מהדופק המירבי שורף כ-330 קלוריות בשעה כאשר כ-35% מהן מקורן מפחמימות
לעומת זאת, אם אותו באדם רץ ב- 80% מהדופק המירבי הוא שורף כ-600 קלוריות בשעה, אבל כ-80% מהן מקורן מפחמימות.

התכנון והניתוח

YourAnalysis.com מבצע את הפעולות הבאות עבורך:
 1. עוזר לך להעריך, לפי רמת הכושר שלך, את כמות הקלוריות הראשונית (שמקורה מפחמימות) שמאוחסנת בגופך .
 2. מחשב את סך כל הקלוריות שגופך יצרוך במהלך הפעילויות השונות, לפי משקל גופך, ומשך הפעילות ועצימותה כפי שציינת עבור כל פעילות. סך הקלוריות כולל שומן, פחמימות, וחלבונים.
 3. לאחר מכן מחושבת כמות הקלוריות שיגיעו מפחמימות (מכיוון שאנו לא מתייחסים לשומנים וחלבונים) עבור כל פעילות, בהתבסס על העצימות המתוכננת לפעילות
 4. "המחסור" שלך מחושב ומוצג, שהוא הכמות ההתחלתית מינוס כמות הקלוריות מפחמימות, הדרושה כדי להשלים את כל הפעילויות בעצימויות שציינת. כך למשל, אם אתה מתחיל עם 2000 קלוריות, ותשתמש ב 400, 1500 ו 2000 קלוריות של פחמימות במהלך השחייה, רכיבה, וריצה, בהתאמה, אזי כמות הקלוריות שגופך צרך מפחמימות היא 3900. אז "המחסור" שלך יהיה 1900 קלוריות של פחמימות (3900 פחות 2000).
 5. לאחר מכן מחושב הסכום הכולל של פחמימות שאתה מתכנן להכניס במהלך התחרות על ידי אכילה ושתייה. זה מחושב על פי המפרט שלך שמציין את כמות הקלוריות בכל יחידה מהדברים שאתם אוכל ושותה, ומספר היחידות מכל סוג.
 6. לאחר שכמות הקלוריות של פחמימות שגופך יצרוך והכמות שתכניס באמצעות אכילה ושתיה מחושבות, מאזן הכלוריות בסוף כל פעילות מחושב. במילים אחרות, המאזן בסוף השחיה הוא כמות הקלוריות המאוכסנות שאיתן אתה מתחיל, מינוס כמות הקלוריות (מפחמימות בלבד) שגופך צרך במהלך השחייה, פלוס כמות הקלוריות שהכנסת במהלך השחייה. המאזן בסוף הרכיבה הוא המאזן בסוף השחיה, מינוס כמות הקלוריות (מפחמימות בלבד) שגופך צרך במהלך הרכיבה, פלוס כמות הקלוריות שהכנסת במהלך הרכיבה, וכו' לגבי הריצה.
 7. המאזן הסופי או הגירעון מחושב ומוצג . אם זה גירעון, אתה יכול לנסות למזערו, על ידי (1) הפחתת העצימות המתוכננת (מה שגורם לצריכת פחות קלוריות , ואף יותר מכך, חלק גדול יותר של הקלוריות שיצרכו יבוא משומן ולא מפחמימות) או (2) לאכול או לשתות יותר מזון ושתיה וכך תכניס יותר קלוריות של פחמימות.
 8. כמו כן, כמות הקלוריות המתוכננת לצריכה בממוצע לשעה מחושבת ומוצגת עבור כל פעילות. אך שים לב כי, פחות או יותר, יש הסכמה שהכנסה של יותר מ 300 קלוריות לשעה היא מטרה בלתי ניתנת להשגה עבור רוב הספורטאים.
חזרה לניתוח ותכנון

נשמח לקרוא תגובות והצעות. אנא שלחו הודעה ונשמח לחזור אליכם

נוצר על ידי ronix.com/rk