YourAnalysis.com Your Analysis
יש לך תחרות איש ברזל או אולטרה-מרתון בקרוב? כפי שאתה בוודאי כבר יודע, תזונה נכונה מאד חשובה. במהלך התחרות, הגוף ישתמש בשומן שכבר יש לך, ופחמימות שתצליח לאכול. כמויות השומן והפחמימות שהגוף צורך משתנות מרגע לרגע בהתאם לעצימות הפעילות. יש לך מספיק שומן מאוחסן בגוף. צריך רק לדאוג שיהיה מספיק פחמימות. אתה יכול לקבל את הפחמימות דרך המשקה שלך, ג'לים, חטיפי אנרגיה, כריכים (פיתות), וכו '. אך האם אתה יודע כמה אתה צריך? (מידע נוסף)

הזן את הפרטים הבאים כדי לנתח את דרישות האנרגיה שלך ולתכנן את תזונתך לתחרותך הבאה:

נא הזן את משקלך: 
בחר אחת מהשיטות הבאות להערכת הגליקוגן המאוכסן:
לפי הערכה
בין 1600-2400 קלוריות (2400 אם אתה ספורטאי עילית)
קלוריות
לפי הכושר הגופני
בחר את רמת הכושר הגופני שלך
לפי אחוזי שומן
מין:
אחוזי שומן:
בחר את הפעילויות וציין את משך הזמן המשוער והעצימות המתוכננת עבור כל פעילות:
פעילות
שעות
דקות
% דופק מקסימלי
שחיה
רכיבה
ריצה
הזן את הקלוריות שבדברים שאתה מתכנן לצרוך:
בקבוק משקה ( משקה מומלץ )
ג'ל ( ג'ל מומלץ )
חטיף אנרגיה ( חטיף אנרגיה מומלץ )
כריך
הזן כמויות שאתה מתכוון לצרוך, בכל פעילות, ולאחר מכן לחץ על 'ניתוח' לחישוב יתרות.
פעילות בקבוקים ג'לים חטיפי
אנרגיה
כריכים ממוצע קלוריות
לשעה
יתרה
[קלוריות]
שחיה
רכיבה
ריצה
סה"כ
המאמץ דורש: 4694 קלוריות
הערכת הגליקוגן המאוכסן: 2000 קלוריות
אנרגיה שנכנסה (אוכל ושתיה): 2035 קלוריות
סיכום: You would have a deficit of 659 calories of carbohydrates.